De onderstaande informatie ontvingen we van de gemeente Aartselaar. De vrijetijdsactiviteiten voor leerlingen -12 jaar kunnen hervatten mits een aantal verzoeken. De burgemeester blijft het dragen van een mondmasker voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar aanbevelen tot aan de krokusvakantie. 

PERSBERICHT LOKAAL BESTUUR AARTSELAAR
(
Voorlopige) aanpassingen van de lokale aanbevelingen voor -12-jarigen

Vandaag werd op een veiligheidsoverleg met de zes burgemeesters van de Rupelstreek en Aartselaar de huidige coronasituatie geanalyseerd en besproken.

De geruststellende resultaten van de grootschalige tests in het Sint-Jozefinstituut in Kontich en OLFA Elsdonk Edegem leiden ertoe dat de bijkomende aanbevelingen voor de -12-jarigen voorlopig terug opgeheven kunnen worden.

Naar aanleiding van de melding van de Britse Covid-variant in de twee scholen en de daar genomen maatregelen, deden de burgemeesters begin vorige week de sterke aanbeveling om ook voor jongeren onder de 12 jaar tijdelijk geen sport- of andere groepsactiviteiten te organiseren.
Er werd op basis van diezelfde adviezen ook aanbevolen dat jongeren vanaf het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker zouden dragen.

Op het overleg van 24 januari werd besloten dat de testresultaten in Kontich en Edegem van die aard zijn dat deze aanbevelingen (voorlopig) terug opgeheven kunnen worden. Dit wil zeggen dat de vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen voorzichtig hervat kunnen worden volgens de geldende protocollen.
De gemeente Aartselaar verzoekt haar verenigingen daarbij een onnodige mix van bubbels, door bv. oefenmatchen of ontmoetingen met andere clubs, voorlopig zeker te vermijden.

“Het dragen van mondmaskers voor -12-jarigen op scholen zal verlopen volgens de richtlijnen van minister Ben Weyts, die gelden vanaf maandag 25 januari,” aldus de burgemeesters.
Opgelet: in Aartselaar blijft de aanbeveling (geen verplichting) voor het dragen van het mondmasker in 5e en 6e leerjaar gelden tot aan de krokusvakantie, tenzij een leerling of leraar van het vijfde of zesde leerjaar in isolatie (na positieve test) of in quarantaine moet. Dan wordt het dragen van een mondmasker uit voorzorg verplicht voor alle leerlingen uit dat leerjaar. Dit houdt meteen ook in dat wel verwacht wordt dat deze leerlingen steeds een mondmasker bij zich hebben op school zodat snel kan geschakeld worden indien nodig.

We blijven uiteraard de situatie van nabij opvolgen en analyseren.
Het is mogelijk dat er terug bijkomende of strengere maatregelen genomen moeten worden als besmettingscijfers of een uitbraak dit noodzakelijk maken. Ook de hogere overheid kondigde aan dat er nieuw overleg zal zijn over de buitenschoolse activiteiten.

“Het is alleszins belangrijk om met zijn allen waakzaam te blijven, zodat we de verdere verspreiding van het virus kunnen indijken, de sluiting van scholen kunnen vermijden en de vaccinatiecampagne veilig kunnen stellen.”