Naar aanleiding van nieuwe coronarichtlijnen vanuit de overheid moeten we onze schoolorganisatie opnieuw aanpassen en willen we u graag het volgende melden. De leerlingen in de lagere school zullen een vaste plaats krijgen toegewezen in de klas. 

Tijdens de voor-en naschoolse opvang zullen we leerlingen van de lagere school en de kleuters van elkaar scheiden in de refter of op de speelplaats van de lagere school. Leerlingen van de lagere school houden we binnen zoveel als mogelijk per leerjaar samen. 

Leerlingen die gebruik maken van de schoolbus zullen een vaste plaats krijgen. 

Voor onze leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar kan je best een mondmasker voorzien. Je steekt dit best in een plastiek zakje in de boekentas van je kind. Zoals eerder aangegeven is in het vijfde leerjaar een mondmasker verplicht tot en met eind volgende week. 

Er is alvast geen schoolzwemmen meer mogelijk tot aan de vakantie. Deze richtlijnen blijven alvast van toepassing tot en met de krokusvakantie.