CAPACITEITSBEPALING

In het tweede leerjaar hebben wij voor het schooljaar 2021-2022 voorlopig geen vrije plaatsen beschikbaar. Update 05.01.2021

capaciteit peuterklas (geboren in 2019) aantal vrije plaatsen : 45
capaciteit eerste kleuterklas aantal vrije plaatsen : 15
capaciteit tweede kleuterklas aantal vrije plaatsen : 25
capaciteit derde kleuterklas aantal vrije plaatsen : 15
capaciteit eerste leerjaar aantal vrije plaatsen : 12
capaciteit tweede leerjaar aantal vrije plaatsen : 0
capaciteit derde leerjaar aantal vrije plaatsen : 7
capaciteit vierde leerjaar aantal vrije plaatsen : 4
capaciteit vijfde leerjaar aantal vrije plaatsen : 11
capaciteit zesde leerjaar aantal vrije plaatsen : 1

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! basisschool De Blokkendoos
Leon Gilliotlaan 58
2630 Aartselaar
03 887 66 91
info@bsdeblokkendoos.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be