CAPACITEITSBEPALING

Update 19.09.2021

capaciteit peuterklas (geboren in 2019) aantal vrije plaatsen : 24
capaciteit eerste kleuterklas aantal vrije plaatsen : 4
capaciteit tweede kleuterklas aantal vrije plaatsen : 24
capaciteit derde kleuterklas aantal vrije plaatsen : 8
capaciteit eerste leerjaar aantal vrije plaatsen : 8
capaciteit tweede leerjaar aantal vrije plaatsen : 1
capaciteit derde leerjaar aantal vrije plaatsen : 9
capaciteit vierde leerjaar aantal vrije plaatsen : 6
capaciteit vijfde leerjaar aantal vrije plaatsen : 13
capaciteit zesde leerjaar aantal vrije plaatsen : 3

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! basisschool De Blokkendoos
Leon Gilliotlaan 58
2630 Aartselaar
03 887 66 91
info@bsdeblokkendoos.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be