SCHOOLVISIE

Kies voor kwaliteitsvol onderwijs in een groene omgeving. Een open school waar u steeds van harte welkom bent. 

We engageren ons om de kinderen maximale kansen te bieden om uit te groeien tot zelfbewuste en sociale leerlingen met bijzondere aandacht voor de natuur. 

Wij zetten in op zelfontplooiing, ontdekken en ontwikkelen van talenten, verwerven van kennis en inzicht en leren samenwerken.

Hoe we dit doen?

  • onderwijs bieden op maat van uw kind, gelinkt aan de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap volgens de leerplannen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
  • creatieve, dynamische lessen uitwerken met oog voor differentiatie volgens het ADI-model
  • sportief aanbod garanderen door inzetten van bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding en het creëren van een uitdagende bewegingsomgeving
  • inzetten op ICT: we werken met IPADS, computers en in alle klassen van de lagere school zijn smartborden aanwezig
  • leerrijke openluchtklassen en leeruitstappen 
  • hanteren van verschillende werkvormen ter bevordering van het leren
  • nauw samenwerken met GO! CLB Rivierenland en het ondersteuningsnetwerk NOA
  • opvolgen van alle leerlingen door ons zorgteam
  • aandacht besteden aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling
  • samen leren samenleven

Nog meer weten?

Kom dan zeker eens langs op een infovoormiddag, we maken graag tijd voor u vrij. We stappen eens een klas binnen, maken een praatje met wat leerkrachten, snuiven de sfeer op van onze ruime klassen in onze groene omgeving.

Surf zeker ook verder op onze site, zo krijgt u een mooi beeld van wie we zijn en waarvoor onze school staat.

Vriendelijke groeten

Brenda Janssens

Directeur

Doorlichtingseverslag november 2018

Onze visie op huiswerk

Talenbeleidsplan

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool De Blokkendoos maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”